top of page
Post: Blog2_Post

İnsan Resurslarının İdarəedilməsi - III hissə - Planlaşdırma

İnsan resurslarının planlaşdırılması funksiyası şirkətin hədəflərinə çatmaq üçün lazım olan işçilərin sayını və növünü müəyyənləşdirməyə xidmət edir. Tədqiqat bu funksiyada aparılır, çünki planlaşdırma insan resurslarının proqnozlaşdırılması və gələcək insan resurslarına ehtiyacların proqnozlaşdırılması üçün məlumatların toplanmasını və təhlil edilməsini tələb edir. İşçi heyəti və işçilərin inkişafı əsas insan resursları planlaşdırma strategiyasıdır.

İş təhlili

İş analizi, iş təsviri və bu iş üçün lazım olan insan tələblərinə qərar verməkdir. İş təsviri işi yerinə yetirmək üçün lazım olan bacarıq və təcrübəni özündə birləşdirməlidir. Bir iş təsviri, iş vəzifələrini və işçilərin yerinə yetirməsi gözlənilən fəaliyyətləri açıq şəkildə göstərir. İş təsvirləri vacibdir, çünki işçilərə, menecerlərə və işçilərinə verdikləri məlumatlar kadr proqramları və təcrübələrinə təsir edir.


İşçi heyəti

İnsan resurslarının işə götürülməsi və seçilməsi (insanlar) kadrlarla daha çox maraqlanır. İnsan resurslarının planlaşdırılması və işə qəbulu vəzifələrə insanlar seçilmədən əvvəl aparılır. İşə qəbul, iş yerlərini doldurmaq üçün ən yaxşı ixtisaslı müraciət edənlərin tapılması və işə götürülməsinin kadr funksiyasıdır.

Seçim funksiyası işə qəbul funksiyası ilə quruma cəlb olunanlardanişə qəbul üçün ən ixtisaslı namizədlərin seçilməsində istifadə olunur. Seçim prosesi zamanı insan resursları işçiləri rəhbərlərə verilmiş iş yerləri üçün hansının müraciət edəcəyi və hansının rədd ediləcəyi barədə qərar qəbul etməsinə kömək etməkdə iştirak edirlər.

İstiqamət

İstiqamət yeni işçini yeni işə və işəgötürənə tanıtmaq üçün edilir. Yeni işçilər üçün əmək və müavinətlər, iş saatları və şirkətin siyasətləri və gözləntiləri daxil olmaqla işlərinin daha səmimi tərəflərini tanımağın bir yoludur.

Təlim və İnkişaf

Təlim və inkişaf işçilərə işlərini yaxşı bacarmaq üçün bilik və bacarıqların verilməsi vasitəsi kimi istifadə olunur. Bu bütün işçilərə verilməlidir. Təşkilatlar yeni və ya təcrübəsiz işçilər üçün təlim verməklə yanaşı, tez-tez təcrübəli işçilər üçün də təhsil verirlər. Bunun səbəbi iş yerlərində dəyişikliklərin olması və ya şirkətin daha səmərəli işləmələri üçün ehtiyacları ola bilər. İşçiləri daha yüksək səviyyəli vəzifələr üçün təchiz etmək üçün inkişaf proqramları da hazırlanır. Təlim və inkişaf proqramları, işçilərin iş streslərini idarə edə və yaxşı performans göstərə biləcəyinə əmin olmaqdır.


Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, işçinin və onun işinin yaxşı və məqbul səviyyədə işlədiyinə əmin olmaq üçün onun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsidir. İnsan resursları işçiləri ümumiyyətlə qiymətləndirmə sistemlərinin inkişafından məsuldurlar. İşçilərin fəaliyyətinin həqiqi qiymətləndirilməsi nəzarətçilər və menecerlər tərəfindən aparılır. Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi zəruridir, çünki qiymətləndirmənin nəticələri işçilərin fəaliyyətini həvəsləndirmək və istiqamətləndirmək üçün istifadə edilə bilər. Həm də əmək haqqı, yüksəlişlər və lazım olduqda hər hansı bir intizam tədbiri üçün əsas təmin edir.


Karyera planlaşdırılması

Karyera planlaşdırması, işçinin maraqlarını və qabiliyyətlərini araşdırdığı və iş hədəfləri istiqamətində strateji olaraq çalışdığı bir müddətdir. Bu, qismən meydana gəldi, çünki bir çox işçi iş yerlərində böyüməyə və karyeralarında irəliləməyə ehtiyac duyur.


Kompensasiya

Qiymətləndirmə sistemindən istifadə edərək müəyyən işlərə görə işçilərə nə qədər maaş verilməli olduğunu təyin edən İR şöbəsidir. Kompensasiya şirkətlərə çox başa gəlir, buna görə insan resurslarının planlaşdırılması mərhələsində ciddi diqqət tələb edən bir şeydir. Kompensasiya işçi heyətinə təsir göstərir, çünki insanlar ümumiyyətlə görülən işlərin müqabilində daha çox əmək haqqı təklif edən bir qurumda çalışmaq istəyirlər. İşçilərin işlərində daha çox şey əldə etmələri və daha yüksək səviyyələrə çatmaları üçün əhəmiyyətli bir motivasiya təmin edir. Beləliklə, işçilərin inkişafı ilə əlaqədardır.


Faydaları

İş faydaları ayrıca fayda olaraq da adlandırılır. Bunlar işçilərin adi maaşlarından əlavə olaraq aldığı (maaş hesab edilməyən) təzminatdır. Faydalar qanuni olaraq tələb olunan məhsullardır, lakin işəgötürənlər daha çox istədikləri təqdirdə faydalana bilərlər. Faydaların dəyəri o qədər yüksəkdir ki, insan resurslarının planlaşdırılmasında böyük bir əhəmiyyətə çevrilmişdir. Faydalar əsasən təmir sahəsi ilə əlaqədardır, çünki bir çox əsas işçi ehtiyaclarını təmin edirlər.


Əmək münasibətləri

Əmək münasibətləri birliyin üzvü olan işçilərin idarə olunması praktikası ilə əlaqədardır. Həmkarlar ittifaqları işçilərə say baxımından güc verir və ehtiyac olduqda əmək haqqı, müavinətlər, iş şəraiti və digər iş aspektlərində olan uyğunsuzluqlarla məşğul olmaq üçün onların adından vəkil edə biləcək nümayəndələrə sahibdir. İR kadrları həmkarlar ittifaqları ilə danışıqlardan və mübahisələrin həllindən cavabdehdir.


Qeydlərin aparılması

Qeydlərin aparılması vacibdir və İR-nın ən əsas funksiyasıdır. Lazım olduqda işçi məlumatlarının qeyd edilməsi, saxlanılması və alınması İR heyəti tərəfindən aparılır. Tutulan qeydlərin növü işçilərlə əlaqədardır və iş tarixçəsi, CV-lər, tibbi sənədlər, promosyonlar, köçürmələr, iş vaxtı və gecikmə və s. Bu gün işçilər kadr qeydlərində nələrin olduğunu və müəyyən şeylərin niyə olduğunu və ya orada olmadığını bilmək istəyirlər. Personal qeydləri aşağıdakılar təmin edir:

1. İşçilər haqqında son məlumatlar.

2. İşçilərlə işlərini digər işçilərlə müqayisə etmək qaydaları.

3. Yeni işçilərin işə qəbulu qaydaları, məsələn; əmək haqqı dərəcələrini göstərməklə olur.

4. İşçilərlə bağlı əvvəlki tədbirlərin qeydləri.

5. Kadr siyasətini yoxlayan və istiqamətləndirən statistika.

6. Qanuni tələblər və onlara necə əməl ediləcəyi barədə məlumat.

175 views0 comments

Comments


Digər

bottom of page