top of page
Post: Blog2_Post

İnsan Resurslarının İdarəedilməsi - II hissə - Məqsədlər və funksiyalar

İnsan Resurslarının İdarə edilməsinin məqsədləri bir təşkilatın hədəfləridir. Fərdi və ya qrup fəaliyyətlər daha sonra bu məqsədlərə və ya hədəflərə çatmaq üçün təşkil edilir. Təşkilatlar və şirkətlər müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq üçün insan resursları da daxil olmaqla müəyyən qaynaqları təmin etməyi və idarə etməyi hədəfləyirlər.

Bu səbəbdən insan resursları təşkilati hədəflərə və hədəflərə çatmaq üçün öz mənbələrindən istifadə edəcək şəkildə idarə olunmalıdır. Əsasən İnsan Resurslarının İdarə edilməsinin məqsədləri təşkilati hədəflərə çatmaqda və onun əldə olunmasına töhfə verməkdədir.

İnsan Resurslarının İdarə edilməsinin məqsədləri:

1. Bir təşkilatın hədəflərinə çatmaq üçün bacarıqlı və motivasiyalı işçi qüvvəsi yaratmaq və istifadə etmək.

2. Məqsədlərini şirkətin hədəfləri ilə uyğunlaşdıraraq şirkət daxilində fərdləri və qrupları birləşdirmək.

3. Təşkilatın hədəflərinə çatmaq üçün şirkətin insan resurslarına malik olanı ən təsirli şəkildə istifadə etmək.

4. Əmək haqlarının ədalətli və adekvat olmasını təmin etmək və bununla həm fərdləri, həm də qrupları qane edən təşviq və fayda ilə təmin etmək. Həm də çətin iş, prestij, təhlükəsizlik və status üçün tanınmağa imkan verən yolları təmin etmək.

5. To have continual high employee morale and good human relations by establishing and improving conditions and facilities within the organisation.

6. Davamlı olaraq müvafiq təlim proqramları təqdim edərək insan aktivlərini yaxşılaşdırmaq.

7. Gəlir və sərvəti paylayaraq işsizlik, az məşğulluq və bərabərsizlik kimi sahələrdə sosial-iqtisadi dəyişikliyi həyata keçirməyə çalışmaq. Bu şəkildə cəmiyyət faydalana bilər. Qadınlar və imkansızlar üçün əlavə iş imkanları da müsbət mənada təsir edəcəkdir.

8. İfadə üçün fürsətlər təqdim etmək.

9. Təşkilati rəhbərliyin ədalətli, məqbul və səmərəli işləməsini təmin etmək.

Müvafiq şərait və iş şəraitinə sahib olmaqla yaxşı iş atmosferi və məşğulluq sabitliyini təmin etmək.

İnsan Resursları İdarəetməsinin Funksiyaları (İRİ)

İnsan resursları rəhbərliyi bir təşkilatın insan resurslarından ən yaxşı şəkildə istifadə edə biləcək siyasət və proqramlar planlaşdırmalı, inkişaf etdirməli və idarə etməlidir. Bu, işdəki insanlar, təşkilatdakı münasibətləri ilə məşğul olan rəhbərliyin rolunun bir hissəsidir.


Məqsədləri:


1. İnsan resurslarından mümkün qədər səmərəli istifadə etmək;

2. Təşkilatın bütün üzvləri arasında mümkün olan ən yaxşı iş əlaqələrini təmin etmək; və

3. Fərdlərin ən yüksək potensiallarına çatmalarına kömək etmək..


Şəkil:1


İnsan Resursları İdarəetməsində dörd əsas sahə var:

1) Planlaşdırma

2) İşçi heyəti

3) İşçilərin inkişafı və

4) İşçilərə qayğı.

Bu dörd sahə və hər hansı bir əlaqəli funksiya ortaq bir hədəfi paylaşır. Yəni gələcək təşkilati hədəflərə çatmaq üçün lazım olan bacarıq, qabiliyyətli, bilik və təcrübəyə malik kifayət qədər səlahiyyətli işçilərin olmasıdır. Hər bir insan resursu funksiyası (yuxarıda) kadr məsuliyyətinin dörd sahəsindən birinə təyin edilə bilər, eyni zamanda fərqli məqsədlər üçün hazırlanmış digər funksiyalar da mövcuddur. Məsələn, performans qiymətləndirmə prosesləri stimul verir və işçilərin inkişafına rəhbərlik edir. Kompensasiya funksiyasının məqsədi dəyərli işçiləri saxlamaq və potensial işçiləri cəlb etmək üçün bir stimuldur. Növbəti bloqda tipik insan resursları funksiyalarının təsviri barəsində danışacağıq.

60 views0 comments

Comments


Digər

bottom of page